Střelba

Propozice MČR TP 2023 zde – Propozice MČR TP 2023

Propozice ČP TP 2023 – P5 zde Propozice ČP TP 2023 – P5

Propozice ČP TP 2023 – P1, P3 zde Propozice ČP TP 2023 – P1, P3

Propozice MČR TP 2021 zde – Propozice MČR TP 2021

Propozice ČP TP 2021 – P5 zde Propozice Český pohár TP – P5

Propozice ČP TP 2021 – 1.kolo zde –  Propozice Český pohár TP 1. kolo

Směrnice ČP TP 2021 zde – Směrnice pro ČP TP 2021

Propozice MČR 2020 zde – Propozice MČR TP 2020

Propozice ČP TP 2020 – P5 zdePropozice Český pohár TP – P5

Propozice ČP TP 2020 zdePropozice Český pohár TP

Propozice MČR 2019 zde – Propozice MČR TP

Propozice ČP TP – P5 zde – Propozice Český pohár TP – P5

Propozice ČP 2019 zde – Propozice Český pohár TP

Propozice MČR 2018 zde – Propozice MČR TP

Propozice ČP 2018 zde – Propozice Český pohár TP

Propozice MČR 2017 zde – Propozice MČR TP

Propozice ČP 2017 zde – ČP 2017_propozice

Propozice ČP 2016 zde – Propozice Český pohár TP 2016 

Propozice ČP 2015 zde – Propozice Český pohár TP

Propozice ČP 2014 zde

Reprezentace A:

Vladimír Marčan
František Konečný
Jakub Kosek
Tomáš Pešek

Reprezentace B:

///

Reprezentace C:

Roman Gronský
Jiří Němec

 

Realizační team sekce střelectví od 08/2019:

předseda sekce: Tomáš Pešek
reprezentační trenér: Karel Málek
manažer reprezentace: Oldřich Janča
kapitán reprezentace: Jakub Kosek
člen výboru SEA: Vladimír Marčan

Kritéria pro rozdělování střeliva:

Střelivo se přiděluje střelcům dle dosažených výkonnostních tříd, za účast v ČP, v MZ a zařazení do reprezentace. Střelec se musí zúčastnit min. dvou soutěží, z toho jedenkrát za účasti nejméně tři TP střelců kategorie SH1 a jednou na soutěži bez ohledu na počet startujících TP střelců. Jedná se o soutěže zařazené do Kalendáře akcí ČSS: MČR, KZR – ČP a regionální soutěže I. a II. třídy. Dále o soutěže pořádané v rámci IPC Shooting a ČATHS – mezinárodní kvalifikační soutěže, MČR a ČP TP.

Nominační limity pro zařazení do reprezentace na období 2017 – 2021

Nominační limity skupiny A jsou na úrovni nominačních limitů na LPH 2016 a limity B jsou shodné s nominačními limity na MS.

Skupina/ disciplína

disc.     P1         P3         P4        P5
A         547      540      505      328
B         540      535      495      320
C         520      520      475      300

Nominační kritéria pro zařazení do reprezentace na období 2017 – 2021.  

Nominační kritéria musí být splněna min. dvakrát, z toho alespoň jedenkrát na soutěži, které se zúčastní nejméně tři TP střelci kategorie SH1 a jednou na soutěži bez ohledu na počet startujících TP střelců. Jedná se o soutěže zařazené do Kalendáře akcí ČSS: MČR, KZR – ČP a regionální soutěže I. a II. třídy. Dále o soutěže pořádané v rámci ČATHS a IPC Shooting – MČR, ČP a mezinárodní kvalifikační soutěže. Pro zařazení do reprezentace musí být závodník členem ČATHS.

Výkonnostní limity pro zařazení do reprezentace na období 2015 – 2016:

Limity A jsou vyšší (P3) nebo odpovídají (P1) nominačním limitům na LPH 2016 a P4 a P5 jsou vyšší než nominační limity na MS 2014.

strelba_kriteria2015_16

Nominační kritéria k zařazení do reprezentace na roky 2015 – 2016:

Nominační kritéria musí být splněna min. třikrát, z toho alespoň dvakrát na soutěži, které se zúčastní nejméně tři TP střelci kategorie SH1 a jednou na soutěži bez ohledu na počet startujících TP střelců. Jedná se o soutěže zařazené do Kalendáře akcí ČSS: MČR, KZR – ČP a regionální soutěže I. a II. třídy. Dále o soutěže pořádané v rámci ČATHS a IPC Shooting – MČR, ČP a mezinárodní kvalifikační soutěže. Pro zařazení do reprezentace musí být závodník členem ČATHS.

Směrnice pro přiznávání rekordů SEA střelectví ve sportovní střelbě:

1. Rekord České republiky ve sportovní střelbě jednotlivce a družstva je nejvyšší sportovní výkon vyjádřený v bodovém hodnocení, který byl dosažen na střelecké soutěži.
2. Rekord přiznává výbor SEA střelectví jednotlivci nebo družstvu, pokud podmínky uvedené v bodě 3. jsou splněny a pokud návrh na přiznání rekordu byl doručen předsedovi SEA.
3. Rekord lze uznat z MČR TP, Českého poháru TP, mezinárodních soutěží pořádaných pod hlavičkou IPC a na soutěžích uvedených v kalendáři ČSS kategorie I.
4. Evidenci rekordů jednotlivců i družstev vede vedení SEA střelectví a bude průběžně uváděno na webových stránkách ČATHS – sporty – střelba.

Rekordy ve sportovní střelbě TP střelců  ČATHS platné k 31. 12. 2020
P1          5 71      Pešek Tomáš             30. 06. 2018     ČP Plzeň, ČSS
P3        570      Kosek Jakub               30. 06. 2018    ČP Plzeň, ČSS
P4        538      Pešek Tomáš             29. 09. 2018    SP Chäteauroux, Francie
P5        363      Pešek Tomáš             29. 09. 2019    ČP Olomouc


Sportovní střelba tělesně postižených

Sportovní střelba je specifickým sportem vyžadujícím absolutní přesnost, koordinaci pohybů a umění sebeovládání, což zejména u různých typů tělesného postižení ovlivňuje konečný výsledek. Kromě určité fyzické kondice sportovní střelba vyžaduje také zvládnutí technických návyků, ale i určité znalosti zbraní a střeliva. Tělesně postižení soutěží většinou vsedě na vozíku nebo na židličce (vyjma střelců s amputací horní končetiny, kteří soutěží podobně jako jejich nepostižení kolegové stoje). Čeští TP střelci zatím soutěží pouze v pistolových disciplinách a kromě členství v ČATHS jsou také členy ČSS (Českého střeleckého svazu), se kterým mají navázánu dlouholetou spolupráci, která jim mj. umožňuje účast na většině soutěží vypisovaných sportovními kluby ČSS i plnění vypsaných limitů výkonnostních tříd pro tělesně postižené.
Sportovní zbraně používané TP jsou vzduchové pistole (jedno i víceranné) a pušky ráže 4,5 mm (na stlačený vzduch nebo starší na CO2) a malorážkové pistole (jedno i víceranné) a pušky ráže 5,6mm. Ve vzduchových zbraních jsou vypsány discipliny na 10 metrů, v malorážkových zbraních se střílí pouze sportovní pistole na 25 metrů, libovolná pistole a puškové discipliny pak na 50 metrů. Pravidla ISSF jsou stejná příp. pro vozíčkáře modifikovaná tak, aby vozíčkáři mohli např. střílet tzv. třípolohový standard z pušky, který nepostižení střílí leže, kleče, stoje, což je upraveno tak, že mají na invalidním vozíku pro modifikovanou polohu leže připevněn specielní stolek aby se mohli opírat oběma lokty a použít řemen, pro polohu kleče je povolena pouze opěrka lokte o průměru 100 mm a poloha „stoje“ se střílí bez jakékoliv opory ve skupině SH1. Pokud projeví zájem o sportovní střelbu i těžce tělesně postižený, který jen částečně ovládá horní končetiny, je mu po zdravotní klasifikaci a zařazení do skupiny SH2, povolen pomocník k nabíjení a unifikovaný stojan pro opěru pušky (podrobněji viz Pravidla střelby a zdrav. klasifikace postižených).

Další info (v angličtině): /www.paralympic.org/ , /www.shootonline.org/