5 Čvn

Vyjádření Libora Šnajdra

Vyjádření Libora Šnajdra k dopisům napadajícím jeho působení ve funkci
předsedy ČSTPS.

V letech 1993 až 2001: – Po valné hromadě ČSTPS v létě 2001 jsem neodstoupil „pod tíhou důkazů o špatném hospodaření“, ale pro totální zablokování spolupráce ze strany většiny členů nově zvoleného výboru ČSTPS. – Kontrola hospodaření, včetně auditu, které proběhly po valné hromadě z iniciativy nových členů výboru ČSTPS, neprokázaly žádná závažnější pochybení. – Veškeré účetní operace ČSTPS za mého působení provádělo ekonomické oddělení ČSTV. – Členové stávajícího výboru ČSTPS v čele s Janem Nevrklou nikdy nedoložili svá lživá tvrzení proti mé osobě. – V současnosti se jedná pouze o účelovou kampaň ve snaze zdiskreditovat mou osobu na postu předsedy České asociace tělesně handicapovaných sportovců. Libor ŠNAJDR Předseda ČATHS V Novém Městě nad Metují 13. května 2005