5 Čvn

Tisková zpráva – vystoupení lukostřelců z ČSTPS

30. května 2005 oznámila Sportovně-technická komise lukostřelby Výkonnému výboru Českého svazu tělesně postižených sportovců (ČSTPS), že vystupují ze struktury členské základny ČSTPS a vstupují svobodně a dobrovolně do České asociace tělesně handicapovaných sportovců (ČATHS).

Sportovci jako důvody svého vystoupení z ČSTPS uvádí:

  • rozhodnutí Výkonného výboru ČSTPS o vystoupení z Českého paralympijského výboru (ČPV) v listopadu loňského roku bylo chybné a nemělo podporu Valné hromady ČSTPS
  • lukostřelci nechtějí být nadále rukojmím nevhodného vyjednávání ze strany Výkonného výboru ČSTPS
  • Výkonný výbor ČSTPS se nechová transparentně, jak je jejím předsedou prezentováno
  • členské základně ČSTPS jsou podávány zkreslené a zavádějící informace nebo není informována vůbec
  • předseda ČSTPS svým vystupováním poškozuje především sportovce a dobré jméno sportu handicapovaných
  • rezervní fond, který vznikal úsporami na výdajích pro sportovce, je nyní rozpouštěn na činnost Výkonného výboru ČSTPS
  • Závody Českého poháru 2005 včetně Mistrovství České republiky v lukostřelbě bude pořádat a podporovat ČATHS. Sportovci, kteří zůstávají v ČSTPS jsou i nadále našimi přáteli a mohou se bez omezení zúčastňovat závodů pořádaných Českou asociací tělesně handicapovaných sportovců

Zdeněk Šebek
předseda Sportovně-technické komise lukostřelců ČATHS
několikanásobný mistr světa a paralympijský vítěz v lukostřelbě

K oznámení o vystoupení lukostřelců z Českého svazu tělesně postižených sportovců se připojují tito sportovci:

Bartoš Petr
Brada Vladimír (trenér)
Čáp Vladimír
Černá Miroslava
Kadlecová Jitka
Kuncová Lenka
Klich Jiří
Motyčka Ladislav
Pešek Vladislav
Popelka Oldřich
Rousková Petra (fyzioterapeut)
Smondek Milan
Šebek Zdeněk
Švach Josef
Zelenka Jaroslav