3 Kvě

Vláda zrychlila scénář uvolňování mimořádných opatření

Vzhledem k příznivému vývoji situace ohledně pandemie nového koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc COVID-19, se vláda ČR usnesla k rychlejšímu uvolňování některých opatření, která zavedla v průběhu krize.

Nás nejvíce zajímají omezení týkající se sportu – klíčové datum, na které se můžeme těšit, je 11.5.2020 (pondělí). Od tohoto data, mj., bude možné na území ČR pořádat sportovní akce, turnaje, závody, zápasy a to včetně vnitřních sportovišť. To vše pouze při striktním dodržování některých podmínek a pravidel.

Základní pravidla jsou k dispozici níže, v tabulce, kteoru zpracovala Národní sportovní agentura:


Kompletní znění a výklad usnesení vlády (body týkající se sportu):

a) společně sportuje nejvýše sto osob,

b) nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;

c) hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob, za předpokladu , že budou dodržována následující pravidla:

− je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,

− je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

d) organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti,za předpokladu , že budou dodržována následující pravidla:

− na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,

− vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,

− sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

− na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

− nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění

zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,

− po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek


Všichni doufáme, že trend zlepšování situace bude i nadále pokračovat a brzy se tak budeme moct těšit ze sportu tak, jak jsme ho vnímali do roku 2019.