2 Srp

Tréninková poradna, otázka 4.

Tentokrát na téma sport diabetiků

„Dobrý den, mám středně těžkou formu diabetes melitus. Rád bych aktivně sportoval, případně se i účastnil nějakých soutěží. Prosím vás o informaci, zda je v České republice organizace zabývající se touto formou postižení, na kterou bych se mohl obrátit a zda se pořádají soutěže pro tento druh handicapu.“

Odpověď:
Sportovat s diabetem je samozřejmě možné, ale je důležité dodržet několik základních „pravidel“.

Prvním z nich je, že je nezbytně nutné, abyste byl v pravidelné a důkladné péči diabetologa a s ním své plánované sportovní aktivity nejdříve konzultoval. Sportovat totiž můžete pouze v případě, že je Váš diabetes dobře a spolehlivě kompenzován.
Pokud jste diabetikem již delší dobu, jistě již sám poznáte příznaky počínající hypoglykémie a jste schopen jí předcházet. Váš diabetolog Vám pak jistě poradí, co máte mít na sportování s sebou, aby nedošlo k problémům, na které byste nebyl připraven. Pokud Vám byl ovšem diabetes diagnostikován teprve nedávno, bylo by vhodné sportování na krátkou dobu odložit, než se naučíte nemoc kontrolovat.

Další věcí, které je nutné věnovat speciální pozornost, je výběr sportovních pomůcek, a to zejména obuvi. Známým problémem diabetiků je zhoršené hojení ran a problémy s citlivostí, zejména na dolních končetinách. Proto je potřeba, aby sportovní (stejně jako běžná) obuv byla kvalitní a dobře vybraná tak, aby nepůsobila žádné otlaky nebo oděrky.

Nemocní s diagnózou diabetes mellitus nespadají pod působnost naší Asociace, která sdružuje sportovce s tělesným handicapem, tedy s postižením končetin, nebo po jejich amputacích, para i kvadruplegiky, ale diabetici formálně spadají pod Český svaz vnitřně postižených sportovců (ČSVPS), , který je organizací přidruženou k Českému paralympijskému výboru.

Pokud je mi známo, v České republice se organizovaným sportem diabetiků zabývá Svaz diabetiků Diasport Česká republika, který organizuje například cyklistické, lyžařské, nebo vodácké akce. Veškeré potřebné informace, včetně kontaktů, naleznete na internetových stránkách Diasportu: www.diasport.cz

/VV/