28 Pro

Tréninková poradna, otázka 27. – dodatek k financím

V tomto článku se vrátím k dotazům, které vyvolala Tréninková poradna číslo 23 – 25, Marketing – medializace – finance ve sportu. Dostal jsem na toto téma hned několik otázek a z vašich reakcí zaznamenal, že vás problematika financí ve sportu velmi zajímá.
Nejsem ekonom ani člověk, který by se touto problematikou zabýval hlouběji. Sportovním marketingem, financemi a medializací se musím zabývat z čistě praktického důvodu, abych vytvořil svým svěřencům lepší podmínky pro jejich činnost. Mé názory tedy nelze chápat jako „pohled“ odborníka na danou tematiku, ale pouze jako praktické poznatky člověka, který otázku financí ve sportu denně musí řešit, bez ohledu na to, jestli ho to baví nebo ne.

Jeden z vašich dotazů se často opakoval: „Chtěl bych požádat firmy v mém okolí o sponzorství a nevím přesně jak požádat…“

1. Především doporučuji sestavit si stručný, ale maximálně vypovídající osobní profil, ve kterém zdůrazníte, jaký je váš handicap, jaký sport provozujete, čeho jste dosáhli a kam míříte. Pokud o vašich sportovních úspěších vyšly nějaké články či zpravodajství v tisku, vyberte nejdůležitější a připojte pár dobrých fotografií. Toto všechno uspořádejte do své osobní složky a svažte do desek. Musí to mít určitou úroveň, musí to být stručné a především jasné. Budete žádat manažery firem, musíte se tedy přizpůsobit jejich způsobu práce a zvyklostem. Složka o padesáti stránkách představující váš podrobný životopis je stejně špatně, jako strohá jednostránková prezentace s textem: Pepa X – fakt dobrej lyžař, když mi dáte peníze, vyhraju paralympiádu.

2. Sestavte si seznam firem ve svém okolí, které chcete oslovit. Určitým vodítkem může být to, jestli firma podporuje sport, jakým způsobem se prezentuje a co je předmětem její činnosti. Nezapomeňte na státní instituce, města a kraje. I zde můžete získat nezanedbatelnou podporu pro vaši sportovní činnost. Velké firmy a státní instituce většinou rozdělují finance na sport formou grantů. Vše o tomto se většinou dozvíte na jejich internetových stránkách, které doporučuji sledovat.

3. Dobře si rozmyslete, co po firmě budete chtít. Doporučuji, nepodávejte vaši žádost jako jednostrannou prosbu o sponzorství. Mnohem větší naději na úspěch má nabídka vzájemně prospěšné spolupráce. Dnešní doba je složitá pro všechny, vaše požadavky by měly být rozumné, zcela konkrétní a zároveň by měly přinést dárci určitý přínos, marketingový či mediální. Svou nabídku formulujte a přiložte k osobní složce.

4. Složky rozešlete na marketingová oddělení či vedení firem a požádejte o reakci a možnost osobního setkání.

/Mgr. Viktor Zapletal/