9 Lis

Tréninková poradna, otázka 25. – Medializace – marketing – finance ve sportu, část 3.

Část 3. – Finance

Po delší odmlce se vracím ke třetí části ekonomicko – sportovní trilogie a to k financím. Byl jsem překvapen zájmem, který u vás vzbudila předchozí dvě témata a během posledních dvou měsíců jsem vyslechl celou řadu postřehů, názorů i zkušeností k nim.
Všechny reakce potvrzují základní ustanovení, na které jsem kladl důraz v předchozích dvou poradnách a tím je: že především VY sami jste strůjcem své sportovně – ekonomické úspěšnosti.
Přemýšlel jsem, jak tuto třetí část pojmout, řada z vás mne žádala o čtenářsky vděčné informace typu „kolik ten či onen vydělává peněz, kolik ten či onen dostal za to či ono“, atd… Omlouvám se, ale tyto informace považuji za důvěrné, takže se je v tomto článku nedozvíte.
Nebudu tedy psát o jiných, budu pokračovat v tvrzení „každý svého štěstí strůjcem“ a pokusím se vám napomoci stručným přehledem případných možností k získání finančních prostředků na sportovní činnost. Třeba vám tento přehled pomůže k realizaci vlastního, sportovně-ekonomického projektu.

1. Podpora mateřského klubu – asi nejméně náročná forma pro ekonomické usnadnění vaší sportovní činnosti. V ekonomice klubů je ovšem obrovský rozdíl, který závisí především na ekonomických schopnostech vedení klubu. Není nijak jednoduché dostat se do finančně zajištěného klubu, ale věřte, že pokud budete dobří, klub se ozve s nabídkou sám.

2. Grantová politika – možnost získat nějaké finance na nákup sportovního materiálu, soutěže, atd. i pro např. sportovce začínající či ty, kteří neprovozují svůj sport na výkonnostní úrovni. Nicméně skutečnost, jestli vám grant bude opravdu přidělen, je velkou loterií. Svou roli zde hraje celkové zpracování projektu, jeho smysl, pravdivost a objektivita i přínos pro vypisovatele grantu.
Ani specializované firmy, které se úzce zabývají grantovou problematikou, nejsou schopny garantovat úspěšnost jednotlivých projektů, byť jde častokrát o záležitosti celospolečensky přínosné a ojedinělé. I takové projekty jsou mnohokrát vráceny s popisem: Komise se rozhodla váš projekt nepodpořit. Nic si z toho nedělejte, nebude to poprvé ani naposledy a pište dál a věřte, že to snad někdy vyjde. Tak to totiž dělají téměř všichni a nic jiného vám ani nezbývá.

3. Státní dotace – tyto peníze se z největší části týkají reprezentantů a jsou určeny pro činnost a zajištění reprezentačních týmů. Žádná sláva to ale rozhodně není. Skutečnost, že ve financování sportu paří Česká republika k nejhůře zajištěným zemím světa a v Evropě nám náleží potupná třetí příčka od konce hned po Bulharsku a Maltě, prostě musí být někde vidět.
Bohužel, tuto skutečnost si stále dost lidí neuvědomuje a žijí v zajímavém přesvědčení o finanční zajištěnosti našich reprezentačních týmů bez ohledu na to, zda se jedná o sportovce handicapované či bez handicapu.
Pokud by se například cyklističtí reprezentanti spoléhali pouze na státní finanční zdroj, možná by byli schopni absolvovat tak maximálně jeden či dva závody do roka, oproti každotýdenním zahraničním výjezdům a to nemluvím o skutečnosti, že by se patrně museli obejít bez poměrně podstatné věci – jízdních kol, protože ty by si ze státního rozpočtu asi jen těžko pořídili.

4. Sponzoring – najít ekonomicky silného partnera, firmu, který bude podporovat vaši činnost či sport, je zbožným přáním všech sportovců. A v soukromé sféře je prostředků pro sport nejvíce. Záleží na tom, co nabízíte, pokud dává někdo peníze ze svého, pečlivě dbá, aby to byl oboustranně výhodný obchod.
Pokud některý zástupce firmy tvrdí, že sponzoring je pro firmu čistě charitativní záležitost, pak si koupil cosi, s čím neumí dost dobře zacházet.
Během posledních tří let jsem měl možnost v praxi sledovat, jak jeden z mých svěřenců zvedl propůjčením své „tváře“ a užíváním, prodeje jistého produktu o stovky procent (čtete dobře) a naopak, dramaticky klesl prodej konkurenčního produktu, který dříve používal.
A ještě jeden příklad použiji. Firma NUTREND, která je významným partnerem ČATHS, má přesně vysledované, které formy sponzoringu jsou pro ni výhodné a podle toho velmi rychle mění svou marketingovou politiku. Je zajímavé sledovat marketingový vývoj této společnosti, která právem patří k jedné z nejprogresivnějších a nejúspěšnějších českých firem.

5. Vlastní výdělečná činnost – ano, i toto je forma, jak si vydělat peníze na své sportování. A možná byste se divili, kolik klubů, sdružení či institucí ji provozuje.
Asi nejběžnějším příkladem je organizace sportovních podniků a akcí, z nichž má pořadatel určitý zisk. A tohoto zisku pak využívá k financování závodníků, trenérů či nákupu sportovního materiálu. Ovšem pořádání sportovních akcí není jedinou aktivitou, kterou kluby provozují.
Realizuje se také obchodní činnost, sportovní poradenství, tréninkové poradenství, rehabilitační a regenerační služby či veřejné provozování např. fitness centra či jiných sportovišť.

Přeji vám, alespoň jeden ekonomicky úspěšný projekt, který pomůže vaší sportovní činnosti. A doporučuji hodně trpělivosti, sebeovládání a osobního nadhledu. Budete to potřebovat při čtení úředních dopisů s odzbrojující větou: „Komise se rozhodla váš projekt nepodpořit“ 🙂

/Mgr. Viktor Zapletal/