6 Čvn

Prohlášení Českého paralympijského výboru

Prohlášení Českého paralympijského výboru (ČPV)
ve věci státní reprezentace tělesně handicapovaných sportovců České republiky
Výkonné grémium ČPV, jednoznačně vedeno snahou nepoškodit tělesně handicapované sportovce – členy Českého svazu tělesně postižených sportovců (ČSTPS), kteří nejsou členy ČPV, schválilo následující mimořádná opatření:

  • ČPV bude přihlašovat na oficiální sportovní akce Mezinárodního paralympijského výboru (IPC) a Evropského paralympijského výboru (EPC) kromě svých členů dočasně také nesdružené sportovce – členy ČSTPS na základě individuálních smluv o reprezentaci ČR.
  • ČPV poskytne nesdruženým sportovcům úhradu účastnických poplatků a cestovních a pobytových nákladů na tyto akce.
  • Nesdružení sportovci, kteří jsou předmětem tohoto mimořádného opatření ČPV, musejí splňovat výkonnostní a nominační kritéria daná pořadatelem, IPC, EPC a ČPV. Financování jejich účasti bude rovněž provedeno podle schváleného klíče ČPV.
  • ČPV nebude zatím vyžadovat přestup nesdružených sportovců ČSTPS zpět do struktury ČPV.
  • ČPV pověřuje administratívním a organizačním zabezpečením těchto nominací a přihlášek svého řádného člena Českou asociaci tělesně handicapovaných sportovců, která je zpracuje ke konečnému vyřízení prostřednictvím sekretariátu ČPV.
  • ČPV zažádal MŠMT ČR o povolení čerpání státních prostředků na sportovní reprezentaci i pro tělesně handicapované sportovce nesdružené v ČPV.

Výkonné grémium ČPV
V Praze 31. května 2005