8 Dub

Představujeme kluby registrované v ČATHS – díl 7.

DĚTSKÝ RANČ HLUČÍN

Název sdruženého klubu / oddílu: Dětský ranč Hlučín

Předseda (představitel struktury handicapovaných): Josef Dudek

Zaměření, specializace na sporty: paravoltiž, paradrezura

Vlastní internetová doména: www.detskyranc.cz

Počet handicapovaných sportovců, registrovaných v ČATHS: 50

– z toho členů reprezentačního výběru: /
– z toho registrovaných juniorů či dětí s handicapem: /

Vlastní trenérská činnost ano/ne: ANO

Vedoucí sportovní přípravy podle sportů:

paravoltiž: Dudek Josef, Dudková Radmila, Wittassková Monika, Šmolková Zora, Paličková Dana
paradrezura: Prudilová Eliška, Horvathová Dana

Další odbornosti sdružených členů / úroveň certifikace (klasifikační, zdravotní, TD):
Pedagog – aprobace
Trenéři – licence
Gymnastičtí trenéři – aprobace
Fyzioterapeut – aprobace
Hipolog – kvaifikace chovatel
Lonžéři – licence
Rozhodčí – licence

Funkce členů v jiných svazech ČSTV: /

Pořadatelství soutěží pro handicapované ano/ne: ANO

– soutěže pořádané v minulosti: paravoltižní a paradrezurní závody
– soutěže plánované na rok 2010: účast v celorepublikovém poháru
– sportovní akce integračního charakteru pro širokou veřejnost: Den „D“, handicap není překážkou

Další pořadatelské aktivity: rozhodování závodů, hipoterapie, pomoc při tréninku začínajícím oddílům

Úspěchy klubu, sportovní i pořadatelské v minulém roce:
2. místo OM.Moravy – ženy i muži, 2. místo MR ČR – ženy i muži, několik 1. místění v dílčích soutěžích
Rok 2010 březen – paravoltiž Šternberk: Paličková Alžběta 1. místo ženy, Sládeček Jakub 1. místo muži, Paličková – Sládeček 1. místo dvojice

Plány do budoucna:
rozšířit členskou základnu, zahájit činnost oddílu lukostřelby