8 Zář

Pozvánka na III. kolo Českého poháru ČATHS v atletice do Olomouce!

Vážení sportovci, trenéři,


jménem Atletického klubu Olomouc bychom Vás tímto rádi pozvali na třetí kolo Českého poháru atletiky ČATHS, který se bude konat dne 26.9.2021 na Atletickém stadionu v Olomouci. Podrobné informace najdete v přiložených propozicích.


Upozorňujeme, že přihlášky jsou pouze písemné a to nejpozději do 20.9.2021  na mail: evakacanu@seznam.cz . V přihlášce je nutné uvést i případné doprovody.


Každý účastník je plně zodpovědný za dodržování vládního nařízení a podmínek účasti na závodech. 


Tímto vám také oznamujeme, že se podařilo najít náhradní termín za  neuskutečněné květnové první kolo ČP ČATHS 2021. Nový termín byl stanoven na  9.10.2021 v Olomouci, kde zároveň proběhne slavnostní vyhlášení celkového pořadí ČP ČATHS za rok 2021. Naší snahou bude tento závod sankcionovat IPC. Propozice a pozvánka bude k dispozici koncem září.


Na hojnou účast se těší pořadatelé AK Olomouc.