10 Zář

Mistrovství ČR v benchpressu, 27. 9. 2020 v Českých Budějovicích!

Související obrázek

P r o p o z i c e

Mistrovství České republiky v benchpressu sportovců
se zrakovým, tělesným, kvadruplegií a intelektuálním postižením

27. 9. 2020 v Českých Budějovicích

Pořadatel:                        1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech, z. s.

                                           Vltavské nábřeží  1545/5a, 370 05 České Budějovice, Czech Republic ,

                                           GPS  48°58’47.48″N 14°27’48.25″E

                                           tel.: 604 718 304, email: czpcb@volny.cz ,  URL: www.1czpjc.cz

Soutěží :                             Sportovci se zrakovým postižením podle pravidel IBSA; s tělesným postižením
                                           podle pravidel IPC; s intelektuálním postižením se soutěží podle speciálních
                                           pravidel od zarážek; kvadruplegici soutěží na multipressu (není paralympijským                     
                                           sportem).
                                           Váhové kategorie podle IPC parapowerliftingu.  Při  malém počtu závodníků
                                           o pořadí rozhoduje přepočtený výkon – wilksonův koeficient.

Místo konání:                  Bezbariérová hala 1.CZP JČ, z.s. , Vltavské nábřeží  1545/5a, České Budějovice              
                                           Česká republika

Datum konání:                27. 9. 2020

Přihlášky:                          Do 22. 9. 2020 na  e-mail:  czpcb@volny.cz zašlete druh handicapu, váhovou
                                            kategorii,  1.pokus, sken dokladu s diagnózou, nebo vzpěračský pas), viz tabulka     
                                            níže

Startovné:                         300 Kč (hradí se v hotovosti v den konání soutěže na  recepci 1.CZP JČ, z.s.), 
                                             členové 1.CZP JČ, z.s. nehradí
                                             

Ředitel závodu:                Jiří Smékal

Hlasatel:                            Pořadatel – člen 1.CZP JČ                                                                            

Hlavní rozhodčí:               Vilém Stifter

Postranní rozhodčí:         Ivana Klímková, Milan Peleška, Miroslav Klimeš

Nakladači:                          Pořadatelé – členové 1.CZP JČ

Světelná tabule, projektor  

a výsledkové listiny:         Pořadatelé – členové 1.CZP JČ

Zdravotník:                         Pořadatel – člen 1.CZP JČ

Hospodář:                           Pořadatelé – členové 1.CZP JČ

Prezentace:                         27. 9. 2020 od 10.30 – 12.30 hod. v 1. CZP JČ, z.s.

Vážení a kontrola

vybavení závodníků:         27. 9. 2020 od 12.30 – 13.30 hod.

Zahájení soutěže:              27. 9. 2020 od 14.00 hod.

Doprava a ubytování:      Zajišťuje a hradí každý sám.

Zpracoval:                            Jiří Smékal, ředitel soutěže

Pořadatel  Mistrovství České republiky v benchpressu

nenese odpovědnost za případné škody vzniklé na zdraví nebo majetku účastníků!

Všichni zájemci o vzpírání – benchpress jsou vítáni.

—————————————————————————————————————————————-

Tabulka k přihlášce (zaslat na e-mail: czpcb@volny.cz do 22. 9. 2020):

OddílJménoM/ŽDruh handicapu TP, ZP, KV, IDVáhová kategorie1.pokus
      
      
      
      

Pozn.:  TP – tělesné postižení

             ZP – zrakové postižení

             KV –  kvadruplegici

             ID –  intelektuální a kombinované postižení