5 Kvě

Atletická sekce ČATHS se v pátek 25.4.2008 sešla v Pardubicích na své ustavující schůzi

Již dříve byl výkonným výborem ČATHS pověřen Tomáš Brůna sestavením sekce a poté jejím vedením. Z důvodu pracovního vytížení jednotlivých navržených členů sekce se však mohlo ustavující jednání uskutečnit až minulý týden.

Personální obsazení:

Tomáš Brůna, předseda sekce, vedoucí trenér a trenér stojících vrhačů
Vlasta Hofmanová, trenérka vrhačů vozíčkářů
Stanislav Leníček, trenér skoků a sprintů
Zdeněk Přívratský, trenér běhů a vozíčkářů-jízdařů
Jana Kuncová, fyzioterapeutka, klasifikace, anti-doping

Hostem jednání byl David Šnajdr, člen výboru ČATHS.

Sekce se zabývala především základními oblastmi své práce mj. stávající členskou základnou sekce, náborem nových adeptů královny sportu se zaměřením na zastoupení všech stupňů postižení a všech disciplín paralympijské atletiky; reprezentací, dále rozpočtem, kalendářem na letošní rok, přípravou na XIII. letní paralympijské hry v Pekingu (vybavením a nominacemi sportovců i doprovodů), a obsazením postu kapitána reprezentačního družstva, který by doplnil složení sekce.
V rámci diskuze o kalendáři 2008 sekce zamítla návrh SKP Hvězda Pardubice na uspořádání MČR ve vrzích vozíčkářů. Domácí šampionát se tak v letošním roce neuskuteční.
Sekce schválila postup volby kapitána reprezentačního družstva. Volba se uskuteční elektronickou poštou a její výsledek bude vyhlášen na 1. kole ČP ve vrzích vozíčkářů 8. května v Pardubicích.

/dD/

Termín zveřejnění výsledku volby kapitána sekce atletiky se z důvodu příliš krátkého termínu pro volbu přesouvá na termín 24.5.2008, kdy se koná další kolo ČP v Olomouci.