Jezdectví

Reprezentace:

paradrezura:
Eva Zemánková

paravoltiž:
Barbora Hermanová
Jan Novák
Jiří Boháč
David Machold
Roman Novák
Tomáš Fukala
Tomáš Stuchlý

realizační tým:
vedoucí sekce: Josef Dudek
zástupci vedoucího sekce: Josef Kögler, Arnoštka Ježková
další členové:
Jakub Weingärtner
Pavla Juříková
Eliška Prudilová
Daniela Weingärtnerová
Barbora Hermanová