18 Dub

Prohlášení Výkonného výboru ČATHS

Návazně na nabytí platnosti rozsudku soudu v otázce vystoupení ČSTPS z Českého paralympijského výboru a v souladu se souvisejícím jednáním ČPV s IPC konstatujeme, že ČATHS je jediným subjektem zastupujícím tělesně handicapované sportovce na půdě ČPV.

VV ČATHS se nadále intenzivně snaží o plnění svých dlouhodobých záměrů a cílů – zajišťovat odpovídající materiální i organizační podmínky pro reprezentační týmy tělesně handicapovaných sportovců České republiky a vytvářet hodnotnou sportovní nabídku pro širokou sportující veřejnost s tělesným handicapem.

V souladu s touto koncepcí VV ČATHS jednomyslně prohlašuje, že ČATHS zůstává i nadále nepolitickou, nekonfliktní a neutrální organizací, jejímž smyslem je působit ku prospěchu činnosti svých členů – tělesně handicapovaných sportovců.

K celé politováníhodné a těžko pochopitelné kauze, která dlouhodobě poškozuje celou strukturu sportu handicapovaných, se vedení ČATHS nebude více vyjadřovat.

Stejně apoliticky a nekonfliktně hodlá i nadále pracovat předseda ČATHS Jaroslav Křeček s tím, že až do zcela nepochybného vyjasnění otázky jeho lustračního osvědčení bude Asociace ve VG ČPV zastupována místopředsedou Viktorem Zapletalem.

10 Led

Prohlášení Výkonného výboru ČATHS

Návazně na nabytí platnosti rozsudku soudu v otázce vystoupení ČSTPS z Českého paralympijského výboru a v souladu se souvisejícím jednáním ČPV s IPC konstatujeme, že ČATHS je jediným subjektem zastupujícím tělesně handicapované sportovce na půdě ČPV.

ČATHS tak naplňuje své poslání dané Stanovami stejně jako se podílí na naplňování Stanov ČPV.
Nyní, kdy od vystoupení ČSTPS z ČPV skončilo dvouleté přechodné období plné hledání co nejlepšího možného řešení složité situace mnohých tělesně handicapovaných sportovců v ČR, se ČATHS plně staví za aktuální rozhodnutí Výkonného grémia ČPV i za Jednotná pravidla k zabezpečení sportovní reprezentace a nabízí všem tělesně postiženým sportovcům, kteří chtějí sportovat, své členství.
Pro Vaši sportovní činnost vynaloží ČATHS maximální úsilí. Vedení ČATHS dokonce sděluje všem, kteří se rozhodnou stát jejími členy ještě v průběhu roku 2007, že se pokusí pro jejich činnost zajistit alespoň omezené finanční prostředky, přestože s nimi nyní v řádném plánovacím termínu pro rok 2007 nepočítá ani statistika ČATHS v rámci ČSTV, ani dotace z MŠMT ČR, ani marketing ČATHS.
Věříme v dobrý úsudek a touhu po sportu drtivé většiny dosud nesdružených tělesně handicapovaných sportovců a těšíme se na další spolupráci.

Za Výkonný výbor a členskou základnu ČATHS s přáním pevného zdraví a úspěšného roku 2007

Libor Šnajdr
Předseda

V Praze 3. ledna 2007