18 Dub

Dopingová kontrola a seznam zakázaných léků pro paralympijský rok

Antidopingový výbor České rebubliky vydal každoroční aktualizací seznamu zakázaných léků pro rok 2012. Pro názornost, o tom jak probíhá dopingová kontrola, byla publikována ilustrovaná brožura.

Dozvíte se z ní o právech a povinnostech sportovce při odběrech vzorku moči a krve i přesný postup kroků při odběru v průběhu dopingové kontroly. Podrobný popis doprovázejí názorné ilustrace také velmi podrobné :-)

Seznam zakázaných léků naleznete zde

Brožuru o dopingové kontrole naleznete zde